Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 28-10-2021
Sala: 202_Budyne, pl. Słowiański 2
Godzina: 10:50
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 864/20
Skład orzekający: Przewodniczący Agnieszka Borodziuk
Data: 28-10-2021
Sala: 105a_Budyn, pl. Słowiański 2
Godzina: 10:50
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 1003/21
Skład orzekający: Przewodniczący Joanna Górniak-Ponoś
Data: 28-10-2021
Sala: 16_Budynek, pl. Słowiański 5
Godzina: 10:50
Wydział: VII Wydział Karny
Sygnatura sprawy: VII K 716/21
Skład orzekający: Przewodniczący Marcin Grochmal
Data: 28-10-2021
Sala: 105, pl. Słowiański 2
Godzina: 11:00
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 587/21
Skład orzekający: Przewodniczący Grzegorz Bujewicz
Data: 28-10-2021
Sala: 3_Budynek_, pl. Słowiański 12; parter
Godzina: 11:00
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III Nkd 131/21
Skład orzekający: Przewodniczący Wojciech Ciesielski
Data: 28-10-2021
Sala: 29, pl. Słowiański 5
Godzina: 11:00
odwołana
Wydział: VII Wydział Karny
Sygnatura sprawy: VII 2Ko 413/21
Skład orzekający: Przewodniczący Monika Wilczyńska
Data: 28-10-2021
Sala: 205_Budyne, pl. Słowiański 2
Godzina: 11:00
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 324/21
Skład orzekający: Przewodniczący Małgorzata Dobiecka-Woźniak
Data: 28-10-2021
Sala: 513_Budyne, pl. Słowiański 2
Godzina: 11:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 499/21
Skład orzekający: Przewodniczący Jacek Antoszewski
Data: 28-10-2021
Sala: 102_Budyne, pl. Słowiański 2
Godzina: 11:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 609/21
Skład orzekający: Przewodniczący Jarosław Kasperowicz
Data: 28-10-2021
Sala: 103_Budyne, pl. Słowiański 12; I piętro
Godzina: 11:00
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV U 210/21
Skład orzekający: Przewodniczący Lidia Iwanowska