Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 28-10-2021
Sala: 3_Budynek_, pl. Słowiański 12; parter
Godzina: 12:00
Wydział: III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sygnatura sprawy: III RNs 100/21
Skład orzekający: Przewodniczący Wojciech Ciesielski
Data: 28-10-2021
Sala: 18, pl. Słowiański 5
Godzina: 12:00
Wydział: VII Wydział Karny
Sygnatura sprawy: VII K 722/21
Skład orzekający: Przewodniczący Tomasz Holeniewski
Data: 28-10-2021
Sala: 102_Budyne, pl. Słowiański 2
Godzina: 12:00
zdjęta z wokandy
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 2188/20
Skład orzekający: Przewodniczący Jarosław Kasperowicz
Data: 28-10-2021
Sala: 205_Budyne, pl. Słowiański 2
Godzina: 12:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 3143/16
Skład orzekający: Przewodniczący Iwona Petryszyn
Data: 28-10-2021
Sala: 513_Budyne, pl. Słowiański 2
Godzina: 12:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 486/21
Skład orzekający: Przewodniczący Jacek Antoszewski
Data: 28-10-2021
Sala: 16_Budynek, pl. Słowiański 5
Godzina: 12:00
Wydział: VII Wydział Karny
Sygnatura sprawy: VII K 730/20
Skład orzekający: Przewodniczący Weronika Gil
Data: 28-10-2021
Sala: 16_Budynek, pl. Słowiański 5
Godzina: 12:00
Wydział: VII Wydział Karny
Sygnatura sprawy: VII K 428/21
Skład orzekający: Przewodniczący Liwia Olszewska
Data: 28-10-2021
Sala: 18, pl. Słowiański 5
Godzina: 12:05
Wydział: VII Wydział Karny
Sygnatura sprawy: VII K 700/21
Skład orzekający: Przewodniczący Tomasz Holeniewski
Data: 28-10-2021
Sala: 205_Budyne, pl. Słowiański 2
Godzina: 12:15
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 965/16
Skład orzekający: Przewodniczący Małgorzata Dobiecka-Woźniak
Data: 28-10-2021
Sala: 102_Budyne, pl. Słowiański 2
Godzina: 12:20
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 933/18
Skład orzekający: Przewodniczący Jarosław Kasperowicz