Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 28-10-2021
Sala: 105, pl. Słowiański 2
Godzina: 12:30
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 623/21
Skład orzekający: Przewodniczący Grzegorz Bujewicz
Data: 28-10-2021
Sala: 202_Budyne, pl. Słowiański 2
Godzina: 12:30
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 1412/19
Skład orzekający: Przewodniczący Agnieszka Borodziuk
Data: 28-10-2021
Sala: 16_Budynek, pl. Słowiański 5
Godzina: 12:30
Wydział: VII Wydział Karny
Sygnatura sprawy: VII Kp 452/21
Skład orzekający: Przewodniczący Marcin Grochmal
Data: 28-10-2021
Sala: 18, pl. Słowiański 5
Godzina: 12:35
Wydział: VII Wydział Karny
Sygnatura sprawy: VII K 283/21
Skład orzekający: Przewodniczący Tomasz Holeniewski
Data: 28-10-2021
Sala: 105a_Budyn, pl. Słowiański 2
Godzina: 12:40
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 1717/21
Skład orzekający: Przewodniczący Joanna Górniak-Ponoś
Data: 28-10-2021
Sala: 105a_Budyn, pl. Słowiański 2
Godzina: 12:50
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I Ns 1601/21
Skład orzekający: Przewodniczący Joanna Górniak-Ponoś
Data: 28-10-2021
Sala: 16_Budynek, pl. Słowiański 5
Godzina: 12:50
Wydział: VII Wydział Karny
Sygnatura sprawy: VII Kp 393/21
Skład orzekający: Przewodniczący Marcin Grochmal
Data: 28-10-2021
Sala: 105, pl. Słowiański 2
Godzina: 13:00
Wydział: II Wydział Karny
Sygnatura sprawy: II K 574/21
Skład orzekający: Przewodniczący Grzegorz Bujewicz
Data: 28-10-2021
Sala: 102_Budyne, pl. Słowiański 2
Godzina: 13:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 2014/20
Skład orzekający: Przewodniczący Jarosław Kasperowicz
Data: 28-10-2021
Sala: 103_Budyne, pl. Słowiański 12; I piętro
Godzina: 13:00
Wydział: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sygnatura sprawy: IV P 184/20
Skład orzekający: Przewodniczący Bartosz Żok