Rodzina 500+

WOKANDA

Wydział
Sygnatura sprawy (lub jej fragment)
Data rozprawy:
Data: 28-10-2021
Sala: 105a_Budyn, pl. Słowiański 2
Godzina: 14:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 2103/19
Skład orzekający: Przewodniczący Joanna Górniak-Ponoś
Data: 28-10-2021
Sala: 112, pl. Słowiański 2
Godzina: 14:00
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 1185/19
Skład orzekający: Przewodniczący Anna Szewczyk-Kowalska
Data: 28-10-2021
Sala: 112, pl. Słowiański 2
Godzina: 14:10
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 1386/17
Skład orzekający: Przewodniczący Anna Szewczyk-Kowalska
Data: 28-10-2021
Sala: 102_Budyne, pl. Słowiański 2
Godzina: 14:30
Wydział: I Wydział Cywilny
Sygnatura sprawy: I C 1525/18
Skład orzekający: Przewodniczący Małgorzata Budrewicz-Macholak