Rodzina 500+

Rok 2017

   


Pliki do pobrania:

 1. S01R_sprawozdanie_w_sprawach_Cywilnych_za_I_polrocze_2017.pdf [1.94 MB]
 2. S05R_Sprawozdanie_w_sprawach_karnych_i_wykroczeniowych_za_I_polrocze_2017r.pdf [1.01 MB]
 3. S06R_sprawozdanie_w_sprawie_osob_os±dzonych_w_pierwszej_instancji_za_I_polrocze_2017r.pdf [2.09 MB]
 4. S07R_Sprawozdanie_z_orzecznictwa_w_sprawach_o_wykroczenia_za_I_polrocze_2017r.pdf [409.69 KB]
 5. S10R_Sprawozdanie_z_s±dowego_wykonywania_orzeczen_wg_wla¶ciwosci_rzeczowej_za_I_polrocze_2017.pdf [566.46 KB]
 6. S10R_Sprawozdanie_z_s±dowego_wykonywania_orzeczen_wg_wla¶ciwosci_rzeczowej_za_I_polrocze_2017.pdf [566.46 KB]
 7. S11R_Sprawozdanie_z_zakresu_prawa_pracy_i_ubezpieczen_spolecznych_za_I_polrocze_2017r.pdf [1.34 MB]
 8. S16R_Sprawozdanie_w_sprawach_rodzinnych_i_nieletnich_za_I_polrocze_2017r.pdf [1.32 MB]
 9. S19R_Sprawozdanie_w_sprawach_gospodarczych_za_I_polrocze_2017r.pdf [1.04 MB]
 10. S20KW_Sprawozdanie_dotycz±ce_ksi±g_wieczystych_za_I_polrocze_2017r.pdf [330.51 KB]
 11. S20N_Sprawozdanie_w_sprawach_upadlo¶ciowych_i_restrukturyzacyjnych_wg_wla¶ciwo¶ci_rzeczowej_za_I_polrocze_2017r.pdf [847.95 KB]
 12. S20R_Sprawozdanie_w_sprawach_rejestrowych_za_I_polrocze_2017r.pdf [991.75 KB]
 13. S40R_Sprawozdanie_z_dzialalno¶ci_kuratorskiej_sluzby_s±dowej_za_I_polrocze_2017r.pdf [579.57 KB]
 14. MS_S16_sprawozdanie_w_sprawach_rodzinnych_i_nieletnich_za_2017r.pdf [1.29 MB]
 15. MS_S1_sprawozdanie_w_sprawach_cywilnych_za_2017r.pdf [1.97 MB]
 16. MS_S5_sprawozadanie_w_sprawach_karnych_i_wykroczeniowych_za_2017r.pdf [1.02 MB]
 17. MS_S7_sprawozdanie_z_orzecznictwa_w_sprawach_o_wykroczeniach_za_2017r.pdf [410.15 KB]
 18. MS_S10_sprawozdanie_z_sadowego_wykonywania_orzeczen_wedlug_wlasciwosci_rzeczowej_za_2017r.pdf [567.45 KB]
 19. MS_S11_12_sprawozdanie_z_zakresu_prawa_pracy_i_ubezpieczen_spolecznych_za_2017r.pdf [1.35 MB]
 20. MS_S19_sprawozdanie_w_sprawach_gospodarczych_2017r.pdf [1.13 MB]
 21. MS_S20KW_sprawozdanie_w_sprawach_dotyczacych_KW_za_2017r.pdf [334.33 KB]
 22. MS_S20UN_sprawozdanie_w_sprawach_upadlosciowych_i_restrukturyzacyjnych_za_2017r.pdf [848.85 KB]
 23. MS_S6r_sprawozdanie_w_sprawie_osob_osadzonych_w_pierwszej_instancji_2017.pdf [2.10 MB]