Rodzina 500+

Rok 2019


Pliki do pobrania:

 1. S01R20192_w_sprawach_cywilnych_za_I_polrocze_2019.pdf [2.03 MB]
 2. S05R20192_w_sprawach_karnych_i_wykroczeniowych_za_I_polrocze_2019.pdf [1.08 MB]
 3. S11R20192_z_zakresu_prawa_pracy_i_ubezpieczen_spolecznych_za_I_polrocze_2019.pdf [1.46 MB]
 4. S16R20192_w_sprawach_rodzinnych_i_nieletnich_za_I_polrocze_2019.pdf [1.35 MB]
 5. S19R20192_w_sprawach_gospodarczych_za_I_polrocze_2019.pdf [1.09 MB]
 6. S20_N_20192_w_spr_upadlosciowych_i_restrukturyzacyjnych_za_I_polrocze_2019.pdf [893.72 KB]
 7. S20K20192_w_sprawach_dot_ksiag_wieczystych_za_I_polrocze_2019.pdf [285.26 KB]
 8. S20R20192_w_sprawach_rejestrowych_za_I_polrocze_2019.pdf [997.49 KB]
 9. MS_S1R_sprawozdanie_za_2019_w_sprawach_cywilnych.pdf [1.59 MB]
 10. MS_S6R_sprawozdanie_za_2019_w_sprawach_osob_osadzonych_w_pierwszej_instancji.pdf [2.27 MB]
 11. MS_S7R_sprawozdanie_za_2019_z_orzecznictwa_w_sprawach_o_wykroczenia.pdf [380.46 KB]
 12. MS_S16R_etatyzacja_za_2019_sprawy_rodzinne.pdf [125.28 KB]
 13. MS_S19R_sprawozdanie_za_2019_w_sprawach_gospodarczych.pdf [1.04 MB]
 14. MS_S20KRS_etatyzacja_za_2019_sprawy_rejestrowe.pdf [130.24 KB]
 15. MS_S20KW_etatyzacja_za_2019_sprawy_KW.pdf [134.56 KB]
 16. MS_S20N_sprawozdanie_za_2019_w_sprawach_upadlosciowych_i_restrukturyzacyjnych.pdf [801.73 KB]
 17. MS_S40R_sprawozdanie_za_2019_z_dzialalnosci_kuratorskiej_sluzby_sadowej.pdf [500.61 KB]
 18. S23K20194_1_Gasztyk.pdf [416.63 KB]
 19. S23K20194_1_M_K_Szczerpanski.pdf [415.72 KB]
 20. S23K20194_1_Nowacki.pdf [416.19 KB]
 21. S23K20194_1_Piskorz.pdf [416.65 KB]
 22. S23K20194_2_T_Karpinski.pdf [415.80 KB]
 23. S23K20194_2_Komornicy_ogolem_2019.pdf [419.67 KB]
 24. S23K20194_2_P_Szymanski.pdf [415.96 KB]
 25. S23K20194_3_Stefaniszyn.pdf [416.02 KB]
 26. S23K20194_Herdzik.pdf [415.53 KB]
 27. S23K20194_Jankowski.pdf [416.55 KB]
 28. S23K20194_Stachowiak.pdf [415.46 KB]